Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van basisschool Isandra en deze site gebruikt, stemt toe in het onderstaande:

De mensen van de De Isandraschool  besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op de website geplaatst worden. Desalniettemin is het mogelijk dat er, in zowel onze website als in de aan deze website gelinkte sites, onjuistheden en onvolkomenheden staan.

De Isandraschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het bezoek aan onze website is geheel voor het risico van de gebruiker.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op onze website (of op één van de gelinkte sites) zouden voorkomen.

Voor de aan deze website gelinkte sites geldt bovendien dat wij geen garantie geven m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Wij hebben deze sites niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit.

De links naar deze sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van onze website.

Wanneer u gebruikt maakt van de aangeboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden van onze site wordt slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik, alleen na schriftelijke toestemming van De Isandraschool en na duidelijke bronvermelding.

De Isandraschool respecteert de rechten op teksten, foto’s, illustraties en dergelijke. Mocht u van mening zijn dat enig content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, dan is een mailtje naar onze school over het algemeen voldoende. De school zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de klacht en indien gegrond het desbetreffende onderdeel verwijderen.