Thema kunst

Tot en met de voorjaarsvakantie werken we rondom het thema kunst. We zijn volop aan de slag met kunstwerken maken van klei (goed voor de fijne motoriek), zandkunstwerken in de zandtafel, mengen (zelf ontdekken welke kleuren je kan maken), model staan (een beweging vertalen naar eigen lichaam, inzicht). Eén van de opdrachten was ook om letters te maken met ons eigen lichaam en hier een foto van maken. Zowel de foto's, als de letters, zijn door de kinderen zelf gemaakt. Knap hè! 

Collage 1Collage 2

Voorlezen

Juf Adrie komt ons soms voorlezen. Ze maakt ons helemaal enthousiast voor verhalen en boeken en doet steeds verschillende activiteiten. Voor, tijdens en na het voorlezen stelt juf Adrie vragen over het boek en het verhaal. Deze keer ging het boek over de brandweer. Daarna heeft ze ons een versje geleerd, hebben we een spelletje gedaan en in de school gekeken waar alle brandslangen e.d. zijn. 

Voorlezen Adrie

Thema winter

De komende weken staan in het teken van de winter. De taken die de kinderen maken, hebben hier ook mee te maken. Zo wordt bijvoorbeeld in de bouwhoek een voederhuisje voor vogels gemaakt. 

Voederhuisje Gitte Giovanni Petros

Voederhuisje Ruben Rik Mike

Voederhuisje Sidona Timo Britt

Tijdens dit thema is het allerleukste natuurlijk zelf spelen in de sneeuw. Gelukkig kon dat vandaag!

IMG 1605

Door op onderstaand album te klikken, kunt u de overige sneeuwfoto's bekijken. 

 

Kerst

Samen met ouders kerstkoekjes bakken. Koekjesdeeg en boter zorgt samen voor een mooie deegbol. Daarna mochten de kinderen de deegroller gebruiken om het deeg plat te maken. Vervolgens werden er mooie koekjes van gemaakt en op het bakpapier gelegd. Nadat de ouders deze thuis gingen bakken, konden de kinderen de koekjes nog versieren. Het resultaat: prachtige koekjes, maar vooral heel lekker! 

Kerstkoekjes 1

kerstkoekjes 2

De leerlingen hebben de kerstboom prachtig versierd vandaag! 

0IMG 5899

Pietengym

We hebben afgelopen woensdag en vrijdag hebben we Pietengym gehad. Groep 8 heeft hierbij goed geholpen. In het fotoalbum een impressie hiervan. 

 

Sinterklaas Knutsels.

Tijdens het thema Sinterklaas hebben de klassenouders 3 knutsels voorbereid.
In een periode van 3 weken maakt elk kind een Sinterklaas, een Piet  en een versierde klomp.

IMG 0582 IMG 0587 IMG 0597

 sasasaWW hjghjgjhgdhw

Een kijkje in groep 1-2-3

Elke ochtend starten we in de kring. We kijken welke dag het is en wie er moet overblijven. De leerlingen krijgen de ruimte om iets te vertellen of te laten zien. Daarnaast vertelt de juf hoe de dag eruit zal zien en of er nog bijzonderheden zijn. 
Dagelijks bespreken we een woordenschatwoord. Wat betekent het woord? Hoe ziet het eruit op een plaatje? Wat weet je er al van? Vaak doen we spelletjes met de woorden, zodat we ze beter kunnen onthouden. 

IMG 5686

De woordenschatmuur en woordenschatkast. Hier is veel te zien over ons thema. 

Daarna gaat groep 3 op de computer aan de slag met het programma van veilig leren lezen. Zo oefenen zij op niveau het lezen. Voor groep 1-2 is dan een kringmoment met de leerkracht. In de kring leren we bijvoorbeeld een letter, doen we spelletjes met de cijfers, oefenen het rijmen en zo nog veel meer. Vervolgens krijgt groep 1-2 uitleg over het taakje dat zij gaan maken en gaan zij hiermee aan de slag. 

Dan volgt het moment voor groep 3 met de leerkracht. Samen wordt het lezen geoefend, worden nieuwe letters en woorden geleerd en leren de leerlingen hoe zij een letter moeten schrijven. Groep 3 kan vervolgens aan de slag met de verwerking hiervan door verschillende oefeningen, zoals woorden lezen en schrijven met het ringboekje, woorden zelf verzinnen met het klikklakboekje, verwerking in het werkboek, lezen in diverse leesboeken, extra oefenen in het schrijfschrift en de speelleesset vol met leesspellen. In deze tijd heeft de leerkracht ruimte om alle leerlingen uit groep 1-2-3 persoonlijke aandacht te geven. 
Groep 1-2 mag na het maken van het taakje kiezen op het kiesbord, boven de lijn. Boven de lijn hangen ontwikkelingsmaterialen, dit zijn leerzame spellen, waardoor leerlingen spelenderwijs leren. 

IMG 1438

Kiezen van boven én onder de lijn op het kiesbord. De huishoek verandert nog wel eens om spelontwikkeling te stimuleren. Huishoek, bibliotheek, trein, het kan allemaal! 

Na zo'n fanatieke start in de ochtend lusten we allemaal wel wat te eten en drinken, dus opruimen en in de kring. De hulpjes mogen de prullenbak pakken en de tassen uitdelen. Tijdens het eten en drinken vertellen we elkaar verhalen of wordt er voorgelezen door de leerkracht of de kinderen.
Tijd op samen met de leerlingen van groep 4 t/m 8 naar buiten te gaan. We spelen dan buiten met de b-fit spullen. Nadat de leerlingen uit groep 4 t/m 8 naar binnen zijn gegaan, pakken wij de fietsen en karren uit de schuur. Lekker nog even uitwaaien, oefenen met het fietsen, schommelen en kloslopen. 

IMG 1446

Groep 1-2 kiest van het kiesbord, boven én onder de lijn. In de bouwhoek leren we veel over inzicht (rekenvaardigheden), motoriek en samen spelen. 

Na de pauze gaat groep 3 op de computer waar zij rekenoefeningen op niveau krijgen en het automatiseren (dit laatste is één van de belangrijkste leerdoelen in groep 3-4) oefenen. Groep 1-2 heeft wederom een kringmoment met de leerkracht. Vervolgens gaat groep 1-2 kiezen van het kiesbord. Nu mag er boven én onder de lijn gekozen worden. Vaak denkt men dat leerlingen uit groep 1-2 dan alleen spelen. Natuurlijk wordt er veel gespeeld, tijdens dit spel leren de leerlingen ontzettend veel. Te denken valt aan samen delen, zelf een verhaal verzinnen, bouwen, kleuren, knutselen, etc. Hierdoor leren de leerlingen veel op het gebied van taalontwikkeling, woordenschat, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenontwikkeling. 
De leerkracht gaat samen met groep 3 aan de gang met rekenen. De leerlingen oefenen onder begeleiding het automatiseren. Dit kan met diverse spellen. Daarnaast krijgen de leerlingen instructie over de les. Na begeleide inoefening gaan de leerlingen het zelf proberen. De leerkracht kijkt hoe dit gaat en geeft extra instructie als dit nodig is. Groep 3 mag daarna kiezen uit de kast van groep 3, maar ook nog geregeld van het kiesbord van groep 1-2. Zij hebben namelijk nog behoefte aan beweging en vrije keuze van taken. 

IMG 1433

Groep 1-2-3 kiest van het kiesbord.  

Aan het eind van de ochtend wordt er weer opgeruimd en gaan we in de kring. We kunnen dan een spelletje doen, de dag bespreken, werkjes uitdelen of zingen. Daarna pakken de leerlingen hun spullen om naar huis te gaan of naar de overblijf. 

IMG 1435

Groep 1-2 kiest van het kiesbord. Hamertje tik is heel goed voor de motoriek van leerlingen, dit hebben zij straks nodig bij het leren schrijven. 

's Middags starten de leerlingen met z'n allen in de kring. Zij krijgen Engels, De Vreedzame school, Crea of Muziek. Daarna is er tijd om te kiezen van het kiesbord. Groep 3 heeft op dit moment taken waarbij ze het lezen en rekenen verder inoefenen. De leerkracht heeft tijd om de leerlingen persoonlijke aandacht te geven en met hen te oefenen wat nog lastig is. Elke middag, bij goed weer, wordt er ook buiten gespeeld. Leerlingen van deze leeftijd hebben namelijk veel behoefte aan beweging. 

IMG 1432 

Groep 3 oefent in de middag met rekenen (automatiseren). 

 

Thema "verkeer"

Tijdens dit thema hebben we een groot verkeersplein in de speelzaal gemaakt. Een aantal fietsen (in dit spel omgetoverd tot auto's) schoongemaakt, verkeersborden en een stoplicht neergezet en een speelpleintje gemaakt. We hebben heerlijk genoten van het verkeersspel dat we hier konden spelen. Al moet ik bekennen dat er her en der wel een spaarpot omgekeerd moest worden, omdat er door een rood stoplicht gereden werd. En bekeuringen werden maar al te graag uitgedeeld door de agent bij het stoplicht. We hebben ontdekt dat stratenmaker zijn een druk beroep is, de weg moet toch geregeld gerepareerd worden als er veel op wordt gereden. 

verkeer1

verkeer2

 

verkeer3

verkeer4

verkeer5

Postvakken

De kinderen hebben in de klas allemaal een eigen postvak. Hierin gaan tekeningen, brieven en dergelijke die mee naar huis gegeven worden. Heeft u ze al gezien?

Postvakken

Thema "Thuis"

We werken in groep 1/2/3 met thema's. Het eerste thema is het thema "Thuis". Dit sluit na de vakantie goed aan bij het verschil tussen thuis en op school. Welke regels zijn er thuis? Welke regels zijn er op school? Welke ruimtes zijn er bij jou thuis (bijvoorbeeld badkamer, slaapkamer)? Welke ruimtes zijn er in school (bijvoorbeeld klassen, keuken)? Allemaal leuke, interessante gespreksonderwerpen waarmee we spelenderwijs de woordenschat vergroten. 

Heeft u themamateriaal dat mee kan naar school? Dat vinden we erg leuk! Het liefst voorzien van een sticker met de naam van uw kind, zodat we het na het thema weer terug kunnen geven. 

Gitte heeft een kralenplank gemaakt van Raai de Kraai, de hoofdrolspeler in onze thema's.

Thema thuis kralenplank gitte

Welkom terug op school!  

plaatje jongen meisje 

We hopen er met z'n allen een gezellig, leerzaam en geweldig schooljaar van te maken!

Groetjes,

Juf Andrea, juf Nori en juf Laura

Praktische zaken

We gaan gymmen op woensdag en vrijdag. De kinderen mogen een tas met schoenen op school laten, want bij slecht weer gaan we op andere dagen ook de gymzaal in om te bewegen.