Hieronder vindt u enkele belangrijke documenten met informatie over onze school. 

Schoolgids 2017-2018

Sociaal veiligheidsplan 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017

Schoolondersteuningsprofiel


 

POVO:

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO procedure.
Onderstaand enkele belangrijke documenten: 

POVO kalender 2017-2018

POVO afspraken 2017-2018

POVO kalender 2018-2019

POVO afspraken 2018-2019