Hieronder vindt u enkele belangrijke documenten met informatie over onze school. 

Schoolgids 2016-017

Sociaal veiligheidsplan

Jaarverslag 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel


 

POVO:

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO procedure.
Onderstaand enkele belangrijke documenten: 


POVO kalender 2016-2017
POVO afspraken